Logo
 

Projekty

CZAS NA ZDROWIE

Ideą organizacji projektu „Czasu na zdrowie” będącego w formie konkursu, jest upowszechnienie w jak najszerszych kręgach wiedzy dotyczącej zdrowego stylu życia. Jednym więc z zadań konkursowych jest zorganizowanie promocji planowanego wydarzenia w środowisku szkolnym, jak również wśród rodziców uczniów oraz lokalnej społeczności. Dorośli mają bezpośredni wpływ na życie dzieci i młodzieży. Mimo, że są odpowiedzialni za styl życia rodziny, to sami są również często zagubieni w gąszczu informacji i możliwościach wyboru.

Prześledź stronę internetową poświęconą zdrowemu odżywianiu


INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA I WYCHOWANIA UCZNIÓW KLAS I-III W GMINIE RABA WYŻNA

Zachęcamy do zapoznania się z celami projektu oraz jego realizacją...


ODBLASKOWA SZKOŁA

Szkoła Podstawowa w Podsarniu przystąpiła do II edycji Małopolskiego Konkursu „Odblaskowa Szkoła”. W ramach działań zmierzających do ograniczenia zagrożeń w ruchu drogowym, wyposażono uczniów w odblaski oraz kamizelki odblaskowe. Dzieci z klas młodszych, pod czujnym okiem swoich wychowawców, uczyły się bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię. Natomiast uczniowie klas IV-VI wzięli udział w konkursie plastycznym oraz konkursie wiedzy o podstawowych zasadach ruchu pieszych. Ponadto spotkali się z policjantką, która omówiła zagrożenia w ruchu drogowym, a także przekonywała naszych wychowanków o konieczności noszenia odblasków w myśl hasła „Jestem widoczny – jestem bezpieczny”. Wszystkie informacje o przebiegu akcji „Odblaskowa szkoła” są umieszczane na stronie internetowej naszej szkoły przez koordynatora panią Barbarę Stachulak.


SZKOŁY JAGIELLOŃSKIE

W RAMACH PROJEKTU „SZKOŁY JAGIELLOŃSKIE” w szkole zorganizowano zajęcia wyrównawcze, artystyczne i sportowe koła zainteresowań, przygotowano cykl wycieczek edukacyjnych pod hasłem „Od bliskiej sercu Orawy, przez królewski Kraków do stolicy Warszawy”. Uczniowie brali udział w warsztatach: Na szkle malowane, Od ziarna do chleba, Sztuka pisania ikon. Został opracowany tomik z poezją miejscowych twórców oraz biografią wsi z początkami szkolnictwa. Wyposażono szkołę w sprzęt elektroniczny, ciekawe pomoce dydaktyczne, a bibliotekę zaopatrzono w literaturę psychologiczno – pedagogiczną dla nauczycieli i rodziców.

  • Od bliskiej sercu Orawy…
  • Wizyta w Skansenie Wsi Orawskiej w Zubrzycy Górnej.
  • Warsztaty malowania na szkle i pieczenia chleba
  • Podróż do Zawoi- warsztaty ekologiczne- figurki z siana
  • Spotkanie z teatrem w Rabce- Zdroju
  • Nauka gry na skrzypcach – powstanie zespołu regionalnego
  • Spotkania integracyjne z mieszkańcami wsi
  • Szkoła – centrum edukacyjno- kulturowym wsi

przez królewski Krakówdo stolicy Warszawy

spotkanie z historią, kulturą i sztuką perły piastowskiej stolicy

  • Wizyta w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej

 

Kalendarz imprez

Kalendarz konkursów